Ana Sayfa / GÜNDEM / PTT personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ve Şartlar

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ve Şartlar

PTT, Türkiye genelinde bünyesine katacağı personel alımları için gerekli düğmeye sonunda bastı. PTT Genel Müdürlüğü çatısı altında görev yapacak toplam 1750 personel alımı için duyuru yaptı. Başvuru şartlarına uyan personeller PTT’nin uygulayacağı sınava tabi tutulacaklar.  

PTT personeli olmak için gerekli olan şartlara uygunluk olduğu taktirde adaylar sınava tabi tutulacaklar. PTT bünyesinde yapılacak bu sınavdan sonra başvuru şartları tekrar gözden geçirilecek. Uygun olan adaylar kısa bir süre içinde gerekli pozisyonlara atanacaklar. Toplam olarak 1750 personel bu yıl içiinde istihdam edilecek. Uzun süredir bu haberi bekleyen adaylar sonunda tercihler için kolları sıvadılar. Adayların hayali PTT personeli olmak ve verilen göreve hemen başlamaktır. 

Başvuru Tarihleri ve Şartları

İsteyen adaylar başvurularını 18-23 Nisan tarihleri arasında www.ptt,gov.tr ve https://ik.ptt.gov.tr intenet adreslerinden yapabilecekler. Ayrıca her aday 25 tercihte bulunabilecek. Sözlü sınavdan başarılı bir şekilde ayrılan aday başvuru şartlarının gerekliliği içinde verilecek göreve hemen başlayabilecekler. 

PTT personel alımı için gerekli olan şartlar;

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.NOT: 18/04/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramışolsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısuçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklananmalvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvurutarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).
ğ) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmışolmamak.h) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.
g) Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim verenyükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındakiokulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akılhastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmişyurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahipolmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvurutarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecekderecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu,kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir